„Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa osoby, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania takich danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.”

„Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem.”

„Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.”

„Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z formularza.” 

„Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.”